Návštěvy v našem zařízení jsou opět povoleny od 25. 5. 2020 za zpřísněných hygienických podmínek.

Situaci stále monitorujeme a v současné chvíli jsou pečovatelské služby poskytovány v plném rozsahu. Omezeny jsou nadále pouze volnočasové aktivity klientů a služby kadeřnice, pedikérky a masérky jsou otevřeny současně s povolením návštěv v objektu DPS.

 

Na případné dotazy odpovíme Po – Pá od 9,00 do 12,00 hod. na tel. 775 920 271.

 

15.5.2020

Co nám v posledních týdnech přineslo radost

V DPS Harmonie jsme po dobu přísné karantény vynakládali mnoho sil k tomu, abychom naše obyvatele ochránili, ale zároveň jsme se snažili nastolit natolik příjemnou atmosféru, která nám všem pomůže (a také pomohla) bezpečně projít izolací bez jediného škrábnutí (a to nejen z fyzického, ale i z psychického pohledu). Naše práce byla podpořena také nápaditými kroky obyvatel Dubče, kterým jsme v našich předchozích příspěvcích konkrétně děkovali.

 

Rádi bychom se s Vámi podělili ale také o další milé kroky, které byly v posledních dnech učiněny. Především nás ohromně potěšil nápad Úřadu Městské části Praha – Dubeč aktivně podpořit imunitu nájemníků DPS Harmonie a koncem dubna jsme obdrželi bedýnky plné čerstvého ovoce od českých i zahraničních farmářů. Už jen samotné barvy bedýnek (ostatně posuďte sami na přiložených fotografiích) nám rozveselily den, nemluvě o tom, že se po jejich obsahu téměř okamžitě zaprášilo.

 

Pohlazením po duši pro nás pak byl i milý počin Dětského domova v Dolních Počernicích. Od dětí z tohoto dětského domova jsme obdrželi výsledky jejich „karanténní“ práce, které nám místy vyrazily dech. Děti pro nás namalovaly obrázky, ručně vyrobily spoustu dekoračních předmětů a dokonce jeden obraz (zde se ani nepřísluší nazývat ho dětským obrázkem) jsme vybrali jako hodný toho, aby nám zdobil naše chodby. Tato akce byla prospěšná nejen pro nás, ale zároveň měla velký edukativní význam pro děti z dětského domova – práce vykonávaná za jasně daným účelem, tím spíše, když se jedná o kreativní činnost, která někomu pomůže v těžké chvíli nebo jen prostě udělá radost, to jistě potvrdíte, že dává smysl. Ostatně, naše nadšení můžete nasát z přiložené fotografie.

 

Za DPS Harmonie

Bc. Petra Zouplnová, ředitelka

 

20.4.2020

Poděkování za velikonoční nadílku v DPS Harmonie

Za všechny obyvatele DPS Harmonie bychom rádi touto cestou poděkovali všem, kteří na základě facebookové výzvy paní Henton ochotně podpořili velikonoční atmosféru v našem domě s pečovatelskou službou. Obdrželi jsme od mnohých z vás krásně nazdobená velikonoční vajíčka, chutné mazance, velikonoční výzdobu a roztomilé obrázky od dětí, jejichž výtvory jsou vždy příjemným pohlazením po duši. Kvůli zákazu skupinových akcí a návštěv v DPS jsme nemohli zrealizovat naše tradiční a milé velikonoční tvoření s dětmi z MŠ Dubeč, a tak nám alespoň vaše výtvory umožnily odpoutat se od aktuálního dění a navodily báječnou jarní atmosféru. Naše pečovatelky mají aktuálně plné ruce práce se zajištěním veškerých služeb, které jsou v této nepříjemné době potřeba, a tak i ony velice ocenily vaše přičinění. Zároveň se hodí využít děkovného příspěvku k tomu, abychom poděkovali právě i týmu našeho personálu (ať už zaměstnancům na recepci či přímo našim pečovatelkám), který odvádí skvělou práci za udržení příjemné atmosféry uvnitř DPS.

 

Za DPS Harmonie

Bc. Petra Zouplnová, ředitelka

 

17.3.2020

Poděkování za poskytnutí roušek a pomoci obyvatelům DPS Harmonie

Z pozice ředitelky DPS Harmonie bych touto cestou ráda poděkovala lidem, kteří ochotně a velice rychle z vlastních zdrojů a vlastními silami ušili pro seniory, obyvatele našeho domu s pečovatelskou službou, bavlněné roušky. Samozřejmě i my jsme v DPS Harmonie neotáleli a v rámci možností jsme šili roušky, avšak potřebné množství bychom za udržení běžného chodu našeho domu s pečovatelskou službou, sami nedokázali tak rychle připravit. Jsme pyšní, že naši senioři jsou zcela vybaveni rouškami od ochotníků z Dubče a nejsme tedy odkázáni na pomoc státu, která bude pochopitelně primárně zaměřena na sektor zdravotnictví.

Služby pro obyvatele DPS Harmonie jsou i nadále poskytovány v maximální možné míře a zároveň dbáme na dostatečnou informovanost pro zachování našich klientů v pokud možno poklidném bezpečí.

Nerada bych opomenula dobrovolníky, kteří se nám aktuálně hlásí a nabízejí klientům DPS Harmonie svou pomoc, za což jsme moc rádi. V těchto dnech zvládáme zabezpečit veškeré nákupy, návštěvy u lékaře a vyzvednutí nezbytných léků vlastními silami, avšak velice ochotní jsou i v takto tíživé situaci příbuzní našich klientů (např. vozí nákupy a ulehčí tak pečovatelkám).

Dále děkujeme SDH Praha – Dubeč za pravidelnou desinfekci vstupního portálu DPS Harmonie a za pomocnou ruku při zajištění hladkého a bezpečného dodání roušek od dobrovolníků.

I přes to, že aktuální situace ochromuje celou ČR v různých oborech, včetně ekonomiky, jsme naprosto nadšeni z toho, jak naproti tomu aktivuje obyvatele v pozitivní vlně solidarity a ochoty pomoci ostatním. Ukázalo se, že před problémy nezavíráme oči, nespoléháme se bezvýhradně na vyšší moc a aktivně je řešíme. I za to patří náš dík.

 

Za DPS Harmonie

Bc. Petra Zouplnová, ředitelka